Ana Sayfa

MAKS NEDİR?

Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi (MAKS), Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Adres Kayıt Sisteminde (AKS) metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi için kurulmuş bir sistemdir.

Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi, Devlet Planlama Teşkilatınca yayımlanan "Bilgi Toplumu Stratejisi 2006-2010 Eylem Planında Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü" bileşeni altında 50 no'lu eylem olarak yer alan ve yürütme sorumluluğu Genel Müdürlüğümüze verilen "Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesi" ile birleştirilmiş ve söz konusu Proje 13/01/2011 tarihli ve 27462 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2011 yılı Yatırım Programında "Mekansal Adres Kayır Sistemi Oluşturulması ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesi (MAKS)" olarak yer almıştır.

PROJENİN DURUMU

Proje 24 Haziran 2011 tarihinde hizmet alımı ihalesi ile başlanmış olup 2012 yılında tamamlanmıştır. 2014 yılında ihale edilen Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Pilot Uygulama Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte 144 yetkili idare (belediyeler, özel idareler, organize sanayi bölge müdürlükleri ve serbest bölgeler) Mekansal Adres Kayıt Sisteminden faydalanmaktadır.

Sistemin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla Genel Müdürlüğümüz ile ASELSAN A.Ş. arasında "Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi" işine ilişkin 31.12.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Projenin 31.12.2018 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir.

Yaygınlaştırma Proje Çalıştayı

Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında,  1-3 Haziran 2016 tarihlerinde Antalya Belek’te bulunan Gloria Golf Resort Otelinde “Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi Çalıştayı” düzenlenmiştir.

I. Proje Çalıştayı

Projemiz analiz çalışmalarının katılımcılarla birlikte değerlendirildiği I. Proje Çalıştayı 5-9 Aralık 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. I. Proje Çalıştayı sayfasına ulaşmak için takip ediniz.

Proje Hedefleri Nelerdir?

Ülke genelindeki tüm adres bileşenlerinin metinsel olarak üzerinde yönetildiği Ulusal Adres devamı...

II. Proje Çalıştayı

Projemiz tasarım çalışmalarının katılımcılarla birlikte değerlendirildiği II. Proje Çalıştayı 9-12 Nisan 2012 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Nasıl Bir Yapı Hedefleniyor?

Bu Proje kapsamında, çok katmanlı merkezi yapıda bir sistem ve yazılım mimarisinin oluşturulması devamı...

Entegrasyon Çalışmaları

Proje hedeflerinin doğrulanabilmesi amacıyla başlatılan sistem entegrasyon çalışmaları kapsamında, belirlenen yetkili idarelerle birlikte çalışmalar devam etmektedir.