I. Proje Çalıştayı

08 Eylül 2011 tarihinde çalışmalarına başlanan “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Oluşturulması ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesi”ne ilişkin yürütülen analiz çalışmalarının sunularak merkezi ve yerel kuruluşların katılımıyla değerlendirilmesi ve mekansal adres verisi içeren projelere ilişkin deneyimlerin ve politikaların paylaşılması amacıyla 5-9 Aralık 2011 tarihinde Antalya’da I. Proje Çalıştayı yapılmıştır.
 
Antalya, Lara’da bulunan Concorde Deluxe Otelinde gerçekleştirilen 5 günlük çalıştaya yaklaşık 150 katılımcı iştirak etmiş ve etkin bir çalışmanın gerçekleştirilmesine katkı sağlamıştır.
 
Coğrafi Bilgi Sistemi, Numarataj ve Yapı Belgeleri olmak üzere üç farklı çalışma grubu oluşturulan çalıştay çerçevesinde MAKS Veri Modeli, Konumsal Veri Entegrasyonu ve Paylaşımı, Numarataj İşlemleri, Emlak ve İnşaat İzinleri, Yetkili İdare Sistemleri ile Entegrasyon ve Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar başlıkları tartışılmıştır.

Etkinlik Programı

Etkinlik programına erişmek için takip ediniz. 

 

Açılış Konuşmaları

Proje Sunumları

Çalıştay süresince projemiz kapsamında yürütülen analiz çalışmalarının sonuçlarının aktarıldığı sunumlara erişmek için takip ediniz.

Katılımcı Sunumları

Çalıştay süresince misafirlerimiz tarafından yapılan sunumlara erişmek için takip ediniz.

Çalışma Grupları

Çalıştay süresince yürütülen çalışma gruplarına ilişkin bilgilere erişmek için takip ediniz.

Kapanış

Çalıştay Sonuç Raporu

Çalıştay kapsamında ele alınan konular Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmiş ve Çalıştay Sonuç Raporu oluşturulmuştur.

Çalıştay Sonuç Raporuna erişmek için takip ediniz.

Nasıl Bir Yapı Hedefleniyor?

Bu Proje kapsamında, çok katmanlı merkezi yapıda bir sistem ve yazılım mimarisinin oluşturulması devamı...