search sort asc sort asc
Projenin çevrimiçi emlak ve inşaat izinleri alanında gerçekleştirilen analiz çalışmaları sonuçları paylaşılmıştır.
Proje kapsamında yürütülen analiz çalışmalarında izlenen çalışma yöntemi konusunda bilgi verilmiştir.
Gerçekleştirilen analiz çalışmaları doğrultusunda yetkili idarelerin konumsal verilerinin sisteme entegrasyonu ve elde edilen verilerin paylaşımı konusunda bilgi verilmiştir.
Genel Müdür Yardımcımız Sayın Etem ACAR tarafından Mekansal Adres Kayıt ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesine ilişkin sunum yapılmıştır. Sunumda, halen kurumumuzca yürütülmekte olan Adres Kayıt Sisteminde gelinen noktadan bahsedilmiş ve MAKS projesine ilişkin hedeflerden ve proje planından bahsedilmiştir.
Analiz çalışmaları neticesinde Mekansal Adres Kayıt Sisteminde kullanılacak olan veri modeline ilişkin olarak belirlenen gereksinimler üzerinden geçilmiştir.
Gerçekleştirilen analiz çalışmaları doğrultusunda yetkili idarelerin konumsal verilerinin sisteme entegrasyonu ve elde edilen verilerin paylaşımı konusunda bilgi verilmiştir.
Projenin önemli gereksinimlerinden birisi olan yetkili idare sistemleri ile entegrasyon konusunda bilgi verilmiştir.