search sort asc sort asc
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden Sayın Necla YÖRÜKLÜ, yürütmekte oldukları Kent Bilgi Sistemi çalışmaları ile ilgili bilgileri paylaşmıştır.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Sayın Şehnaz AYDIN, yürütmekte oldukları Kent Bilgi Sistemi ile ilgili bilgileri paylaşmıştır.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü adına Sayın Süleyman Salih BİRHAN tarafından “Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi Projesi” hakkında bilgi verilmiştir.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden Sayın Yusuf Ziya DEMİRCİ, yürütmekte oldukları Kent Bilgi Sistemi çalışmaları ile ilgili bilgileri paylaşmış ve uygulamalarına ilişkin kısa bir canlı gösterim yapmıştır.
Konya Büyükşehir Belediyesi’nden Sayın Nurullah OSMANLI, yürütmekte oldukları Kent Bilgi Sistemi çalışmaları ile ilgili bilgileri paylaşmıştır.
T.C. Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Daire Başkanlığı’ndan Sayın Ertuğrul BOZA, yaptığı sunumda “Mekansal Veriye İlişkin Yürütülen e-Devlet Projeleri” hakkında bilgi vermiştir.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü adına Sayın Süleyman Salih BİRHAN tarafından “Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) ve Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi ile İlişkisi” başlıklı sunum yapılmıştır.
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden ve ülkemizin Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda önde gelen akademisyenlerinden Sayın Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, “Uluslararası Mekansal Adres Sistemleri” başlıklı sunumunu yapmıştır.