Tasarım çalışmaları sonucunda oluşturulan bina sihirbazının işlem adımlarından bahsedilmiş ve taslak ekranlar üzerinden gösterilmiştir.
Tasarım çalışmaları sonucunda oluşturulan mahalli işlemlerin süreçleri taslak ekranlar üzerinden gösterilmiştir.
Yapı Belgeleri süreçlerinin MAKS arayüzlerindeki uygulama adımlarından bahsedilmiştir.
Tasarım çalışmaları neticesinde Mekansal Adres Kayıt Sisteminde kullanılacak olan veri modeline ilişkin olarak belirlenen yöntemlerinin üzerinden geçilmiştir.
Mekansal Adres Kayıt ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesine ilişkin sunum yapılmıştır. Sunumda, halen kurumumuzca yürütülmekte olan Adres Kayıt Sisteminde gelinen noktadan ve MAKS projesine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalardan bahsedilmiştir.II. Proje Çalıştayı hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir.
Projenin önemli gereksinimlerinden birisi olan yetkili idare sistemleri ile entegrasyon konusunda izlenen yöntemler hakkında bilgi verilmiştir