I. Proje Çalıştayı Çalışma Grupları

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışma Grubu

1_Calistay_Calisma_Gruplari_CBS__1.jpg CBS çalışma grubunda “MAKS Veri Modeli”, “Konumsal Veri Entegrasyonu ve Paylaşımı” ve “Yetkili İdare Sistemleri ile Entegrasyon” olmak üzere üç konu başlığı altında çalışma yapılmıştır.

Çalışma grubu oturum başkanlığını Sayın Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Bilgi İşlem Daire Başkanımız Sayın Mustafa ÖZTAŞ ve Kimlik Paylaşımı Sistemi Şube Müdürümüz Sayın Adem KELEŞ üstlenmiştir.
MAKS Veri Modeli
Bu konu başlığında, yetkili idarelerin mevcut mekânsal adres veri modelleri ışığında, ülke genelinde uygulanabilir, standart ve düzenlemelere uyumlu olarak oluşturulacak veri modelinin gereksinimleri tartışılmıştır.

Konumsal Veri Entegrasyonu ve Paylaşımı
Bu çalışma grubunda, mevcut mekânsal adres verilerinin Mekansal Adres Kayıt Sistemi ile entegrasyonu konusundaki, ilk veri aktarımı ve sonraki veri değişikliklerine dair gereksinimler ve merkezi olarak yönetilmeye başlanan mekânsal adres verilerinin paylaşım esasları irdelenmiştir.

Yetkili İdare Sistemleri ile Entegrasyon
Bu çalışma grubunda, gerek mekânsal adres bileşenlerine gerekse emlak ve inşaat izinlerine ilişkin yetkili idarelerde bulunan sistemlerin, Mekansal Adres Kayıt Sistemi ile entegrasyonuna dair gereksinimler ve çalışma prensipleri görüşülmüştür.

Numarataj ve Adres Çalışma Grubu

1_Calistay_Calisma_Gruplari_Numarataj_1.jpg Numarataj çalışma grubunda “Numarataj Kullanım Durumları”, “MAKS Veri Modeli” ve “Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar” olmak üzere üç konu başlığı altında çalışma yapılmıştır.

Çalışma grubu oturum başkanlığını Ulusal Adres Veri Tabanı Şube Müdürümüz Sayın G. Levent KURTOĞLU ve Adres İşlemlerini Takip ve Değerlendirme Şube Müdürümüz Sayın Yılmaz ÖRNEK üstlenmiştir.

Numarataj Kullanım Durumları
Bu konu başlığında yapılan analiz çalışmaları neticesinde belirlenen numaratajla ilgili kullanım durumları katılımcılarla paylaşılmış ve görüşleri alınmıştır.

MAKS Veri Modeli
Bu konu başlığında, yetkili idarelerin mevcut mekânsal adres veri modelleri ışığında, ülke genelinde uygulanabilir, standart ve düzenlemelere uyumlu olarak oluşturulacak veri modelinin gereksinimleri ortaya konmuştur.

Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar
Bu konu başlığında, numarataj işlemlerine yönelik yürürlükteki mevzuat gözden geçirilerek uygulamada karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümüne ilişkin gereksinimler ortaya konmuştur.

Yapı Belgeleri Çalışma Grubu

1_Calistay_Calisma_Gruplari_Emlak__Insaat_Izinleri_1.jpg Yapı belgeleri çalışma grubunda “Yapı Belgeleri Kullanım Durumları”, “Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar” ve “MAKS Veri Modeli” olmak üzere üç konu başlığı altında çalışma yapılmıştır.

Çalışma grubu oturum başkanlığını Adres Daire Başkanımız Sayın Mustafa ADIGÜZEL ve Adres Şube Müdürümüz Sayın Şerife AKTAŞ üstlenmiştir.
Yapı Belgeleri Kullanım Durumları
Bu konu başlığında yapılan analiz çalışmaları neticesinde belirlenen yapı belgeleriyle ilgili kullanım durumları katılımcılarla paylaşılmış ve görüşleri alınmıştır.

Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar
Bu konu başlığında, yapı belgeleri işlemlerine yönelik yürürlükteki mevzuat gözden geçirilerek uygulamada karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümüne ilişkin gereksinimler ortaya konmuştur.

MAKS Veri Modeli
Bu konu başlığında, yetkili idarelerin mevcut mekânsal adres veri modelleri ışığında, ülke genelinde uygulanabilir, standart ve düzenlemelere uyumlu olarak oluşturulacak veri modelinin gereksinimleri ortaya konmuştur.

Nasıl Bir Yapı Hedefleniyor?

Bu Proje kapsamında, çok katmanlı merkezi yapıda bir sistem ve yazılım mimarisinin oluşturulması devamı...