KBS Entegrasyonu

Mekansal Adres Kayıt Sistemi bünyesinde yetkili idarelerimizin kendi Coğrafi Adres Bilgi Sistemleri ile entegre olabilmeleri için hazırlanan web servislerine ilişkin "Kent Bilgi Sistemi Entegrasyon Servisleri Kullanım Kılavuzu" hazırlanmıştır. İlgili kılavuza ve web servislerinin örnek kullanım uygulamalarına aşağıda verilen bağlantı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Kent Bilgi Sistemi Entegrasyon Servisleri Kılavuzu (06.10.2016)

Kent Bilgi Sistemi Entegrasyon Servisleri Kılavuzu Test Ortamı (28.11.2016)

Adres Bileşenleri Örnek Uygulama

Yapı Belgeleri Örnek Uygulama

Nasıl Bir Yapı Hedefleniyor?

Bu Proje kapsamında, çok katmanlı merkezi yapıda bir sistem ve yazılım mimarisinin oluşturulması devamı...