KBS Entegrasyonu

Mekansal Adres Kayıt Sistemi bünyesinde yetkili idarelerimizin kendi Coğrafi Adres Bilgi Sistemleri ile entegre olabilmeleri için hazırlanan web servislerine ilişkin "Kent Bilgi Sistemi Entegrasyon Servisleri Kullanım Kılavuzu" hazırlanmıştır. İlgili kılavuza ve web servislerinin örnek kullanım uygulamalarına aşağıda verilen bağlantı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Kent Bilgi Sistemi Entegrasyon Servisleri Kullanım Kılavuzu Güncelleme Tarihi: 30.04.2015

Adres Bileşenleri Örnek Uygulama

Yapı Belgeleri Örnek Uygulama