Yapı Belgeleri Sık Sorulan Sorular

1 MAKS sistemine geçiş yapmakdaki hedef nedir?
  Ülke genelindeki tüm adres bileşenlerinin metinsel olarak yönetildiği Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)’na mekansal bir boyut kazandırılarak daha etkin ve fonksiyonel bir altyapının oluşturulması ayrıca vatandaşların, adres bileşenleri ve yapı belgeleri ile ilgili süreçlere daha hızlı ve doğru bir şekilde erişebilmelerine ve adrese dayalı hizmetlerde şeffaflığın sağlanmasına yönelik bir altyapının oluşturulması hedeflenmiştir.
2 MAKS sisteminin  hakkında genel bir bilgi verebilir misiniz? 
  MAKS sistemi Yapı Belgeleri  olarak tanımlanan "Yapı Ruhsat Belgesi-Yapı Kullanma İzin Belgesi-Yanan ve Yıkılan Yapılar Formunun" sistem üzerinden kaydedilme,bülten numarası  atama ve onaylama adımlarını gerçekleştirmeyi sağlar.
3 Bir önceki kullanılan sistemle MAKS arasındaki farklılıklar nelerdir?
  Bir önceki sistemle MAKS arasındaki farklılıkları maddeler halinde  açıklayacak olursak; 1)Başvuru bilgilerinin saklanması ve başvuru numarası verilmesi
2)Yapı belgeleri talepleri için zorunlu belgelerin takibinin yapılması
3)Yapı Belgeleri – Numarataj entegrasyonunun sağlanması
4)Yapı belgelerine ait alanların bölüm bölüm görüntülenmesi, doldurulması ve kaydedilmesi
5)Yapı belgesi talebinde bağımsız bölümlerin yapı belgesi düzenleyen kullanıcı tarafından doldurulması ve kaydedilmesi en temel farklılıklar olarak sıralanabilir.
 
4 MAKS sisteminde "Yapı Ruhsat Belgesi" başvurusu oluşturmak için hangi adımları izlemem gerekmektedir?
  Sisteme giriş yaptıktan sonra Ana sayfada yer alan "Yapı Ruhsat Belgesi" düğmesine basılır.Yapı Ruhsat Belgesi için başvuru bilgileri görüntülenir.Başvuru bilgileri ,belge düzenlenecek yapı seçimi,belge takibi bölümünde başvuru için gerekli alanlar doldurulur.Kaydetme işlemi ile başvuru numarası görüntülenir.
5 MAKS sisteminde "Yapı Kullanma İzin Belgesi" başvuru oluşturmak için hangi adımları izlemem gerekmektedir?
  Sisteme giriş yaptıktan sonra Ana sayfada yer alan "Yapı Kullanma İzin Belgesi" düğmesine basılır.Yapı Kullanma İzin Belgesi için başvuru bilgileri görüntülenir.Başvuru bilgileri ,belge düzenlenecek yapı seçimi,belge takibi bölümünde başvuru için gerekli alanlar doldurulur.Kaydetme işlemi ile başvuru numarası görüntülenir.
6 MAKS sisteminde "Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu"  başvuru oluşturmak için hangi adımları izlemem gerekmektedir?
  Sisteme giriş yaptıktan sonra Ana sayfada yer alan "Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu" düğmesine basılır.Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu için başvuru bilgileri görüntülenir.Başvuru bilgileri ,belge düzenlenecek yapı seçimi,belge takibi bölümünde başvuru için gerekli alanlar doldurulur.Kaydetme işlemi ile başvuru numarası görüntülenir.
7 MAKS sisteminde "Belge Düzenleme" bölümüne geçiş yapamıyorum,"Belge Düzenleme" pasif görüntüleniyor.Belge Düzenleneme bölümünü  aktif görüntüleyebilmek için ne yapabilirim?
  MAKS sisteminde başvuru bilgileri alanında doldurulması zorunlu alanlar doldurulmadan "Belge Düzenleneme " bölümü aktif görüntülenmez.Başvuru bölümünde yer alan zorunlu alanlar doldurulup kaydetme işlemi yapıldığında "Belge Düzenleme" bölümü otomatik olarak aktif görüntülenir.
8 Başvuru bilgilerinde yer alan "Belge Takibi "alanındaki bütün belgeleri "Tamamlandı" olarak işaretlemeden belge düzenleme bölümüne nasıl geçebilirim?Bazı belgeler başvuru işleminden sonra getirilmektedir.
  Başvuru bilgilerinde yer alan belge takibi alanında zorunlu olan belgeleri öncelik olarak başvurda almanız gerekmektedir.Bu belgeler de belge takibinde ünlem işareti ile gösterilmektedir.Başvuru sürecinde zorunlu olan belgeler tamamlandı olarak işaretlenir ve başvuru kaydedilirse belge düzenleme bölümü aktif görüntülenir.Ancak belgeye bülten numarası atanmak istendiğidin eksik belgeler için uyarı görüntülencektir.
9 Yapı Belgeleri başvuru adımında belge takibinde yer alan "YAMBİS "  sorgulama işleminde sürekli hata alıyorum,belge düzenleme bölümüne geçiş yapabilirmiyim yoksa hatanın düzelmesini beklemem gerek,bu konuda nasıl bir yol izlemem gerekiyor?
  YAMBİS sorgulama sırasında sistemde meydana gelen hata başvuruyu kaydetmenize engel değildir,belge düzenleme bölümünde işlem yapabilirsiniz.Onaylama işlemine kadar diğer bölümlerdeki alanları doldurabilirsiniz.Onaylama adımında YAMBİS sorgulması tekrarlayacaktır.
10 Belge düzenleme bölümünde yer alan bölümlerin renkleri neden farklı bu durum benim belge kaydetmeme engel mi?
  Belge düzenleme alanında yapı belgesi bölüm bölüm görüntülenmektedir.Her bir bölüm ile farklı zamanlarda işlem yapabilir ve ilgili alanları doldurabilirsiniz.Bölümleri sıra ile kaydetmeniz gerek yoktur.Alanların renkli olması ise sizin  eksik bıraktığınız yada tamamladığınız alanları bölümün içine girmeden görmenizi sağlar.Alanın sarı görünmesinin sebebi,  doldurulması gereken alanlar bulunduğu anlamına gelir.  Mavi ise ilgili alan ile ilgili bir işlem yapılmadığı anlamına gelir. Yeşil ise ilgili alanda doldurulması gerekli tüm alanlar hatasız ve eksiksiz doldurulduğu anlamına gelir. 
9 Belge düzenleme bölümünde yer alan uyarılar hakkında bilgi verebilirmisiniz?
  Belge düzenlemede yer alan uyarılar ,işlem yapacağınız alanlarla ilgili  görüntülenmesine rağmen yapıya ait doldurulması gereken eksik bilgilerin bulunduğunu ve  bu bilgilere ait mesajlar takip etmenizi sağlar.
10 Yeni bir yapı belgesi düzenlenirken özellikle Yapı Sahibi- Yapı Müteahhit Bilgileri ve Yapı Denetim gibi kişi bilgilerinin olduğu alanlarda sık sık kişi adresi ile alakalı hatalar alıyor ve ilerleyemiyoruz. Birden fazla adresi mevcut olan kişi  adresleri ve adresine ulaşılamayan durumlar için bu adres alanları hakkında bilgi verebilir misiniz?
  Belge düzenleme alanındaki Yapı Sahibi-Proje müellifi-Yapı Denetim ve benzeri alanlarda  gibi kişi bilgilerinin girildiği ekranlarda kişinin sistemdeki adresi "Adresi Getir" seçeneği ile alınabilir. Ancak kişinin adresi yetki sınırları içerisinde ise  adresi getir düğmesi ile işlem yapılabilir. Bunun dışında  "Adres" seçeneğinden manuel seçilerek belirlenebilinir.
11 Eski sistemde bağımsız bölümleri detaylandırmadan belge düzenlenenebiliyordu.MAKS sisteminde bağımsız bölüm ile ilgili bütün bilgileri neden yapı belgesi personeli giriyor,numarataj personeli yapı ve bağımsız bölümlerle ilgili işlemleri düzenlemesi daha doğru omaz mı?
  MAKS ile birlikte ; ruhsatın veriliş amacı ile ilgili olarak yapı ve bağımsız bölüm ile ilgili yapılması gereken süreçlerin yapının projesi ile birlikte yapı belgesi personeline teslim edilmesinden dolayı, numarataj ve bağımsız bölüm (kat bilgisi,kullanım amacı) bilgilerinin proje planında yer aldığı düşünülürse yapı belgesi personelin belge düzenlenen kısımla ilgili özellikleri  girmesi yanlış bilgi girişini engellemek için düşünülmüştür.
12 Belge düzenlemede yer alan " Belge Düzenlenenecek Kısımla İlgili Özellikler " bazı alanlarda ünlem işareti görüntülenmektedir,bunu nedeni nedir?
  Belge düzenlenen yapının daha önce girilen bağımsız bölümlerin özellikleri (kat bilgisi,kullanım ) ile ilgili eksik yada yapının daha önce düzenlenen belgesi ile uyumsuz bir durum olduğunda mevcut durumla bilgisi ile birlikte yeni girilen değer ve yanında ünlem işareti görüntülenir.Belgenin veriliş amacı ile uyumlu olarak yeni değer girilebilir.Girilen bilgi mevcut değerle uyumlu ise ünlem işareti görüntülenmez ve ekran rengi yeşil olur. 
13 Eski sistemde mevcut olan pekçok bağımsız bölüm alt tipi burada görünmüyor.Örneğin diğerlerinden ayrı bir özelliği olan "Fırın" gibi pek çok alt tip seçeneklerde çıkmıyor.Su Deposu v.s gibi durumlarda nasıl gireceğiz.
  MAKS sisteminde mevcut olan Bağımsız Bölüm alt tipleri seçeneklerinden ilgili bağımsız bölümler için en uygun kullanım alt türü seçeneklerden belirlenerek işlem yapılabilir. Ayrıca kullanım amaçlarının üst başlıklarıda seçilip ,diğer husularda detayları yazılabilir.
14 Yapı Belgesinde Belge Düzenlenen Kısımla ilgili Özellikler ekranında mevcut olan Bağımsız Bölümlerimizi toplu olarak güncelleme imkanımız var mı? Nasıl yapabiliriz?
  Belge Düzenlenen kısımla ilgili özellikler ekranında (F) Katına göre bağımsız bölümler seçilerek kat kat olmak üzere bağımsız bölümler topluca güncellenebilir.
15 Belge düzenleme bölümünde yer alan  "Belge Düzenlenecek Kısımla ilgili Özellikler " bölümden "Kapıcı Dairesini Ortak Alan seçenekleri altında göremiyoruz.Kapıcı Dairesini nasıl ekleyebiliriz?
  Bir Ortak alan olan Kapıcı Dairesi diğer ortak alanlardan farklı olarak içinde bir adet Bağımsız Bölüm içermek zorundadır.Bu sebeple diğer ortak alanlardan farklı olarak sistemde F kısmında Kapıcı Dairesi "Bağımsız Bölüm Ekle" kısmı altında"OrtakAlan / Kapıcı Dairesi" olarak  kapı numarasını ise tek kapıcı dairesi olan yapıda "K" olarak, yapıda birden fazla kapıcı Dairesi varsa "K1-K2.." gibi girilebilir.
16 Yeni bir yapı belgesi düzenlemek istiyoruz ama Bülten No Atama-Onaylama gibi araçlar pasif olarak görünüyor.Bu durumda ne yapılabilir?
  Belge düzeneleme alanında yer alan bölümlerde zorunlu alanlar doldurulduğunda "Bülten No Ata" düğmesi aktif görüntülenecektir.Bülten no atama işleminden sonra "Rapor Al" düğmesine basılır yapı belgesi görüntülenip çıktısı alındıktan sonra "Onayla" düğmesi aktif olur ve onaylama işlemi gerçekleştirilir.
17 Eski sistemde başlayıp  halen devam eden bülten numarası almış ama onaylanmamış belgeleri nasıl buluruz ve kaldığımız yerden işleme devam edebilirmiyiz?
  Eski sistemden Bülten No alınmış nacak henüz tamamlanmamış başvurular Maks sisteminde sorgulanarak bulunduklarında belge güncellemeye geçilmeden ilgili başvuru altında "Onayla" ve "Belge Sil" seçenekleri gelmektedir. İlgili belge hiç güncellenmeden Maks'ta onaylanabilir ya da silinebilir. 
18 Eski  sistemden veya Maks'tan alınmış bir belge kullanılarak yeni belgeler oluşturabilir miyiz?
  Maks sisteminde Bülten Numarası almış olan ruhsat başvuruları için ve Onaylanmış ruhsat belgeleri için farklı tiplerde belge kopyalama seçenekleri bulunmaktadır.Bir yapı ruhsat belgesinden Belge Kopyalama ile alnınacak yeni belgede ortak olan alanlar girilmiş olarak gelmektedir. Kullanıcı belgesindeki sadece eksik alanlarını doldurarak belge alabilmektedir.
19 Mevcut bir ruhsat belgesinden belge kopyalama ile yapı kullanma izin belgesi almak istiyoruz fakat bize "İnşaata Başlama Tarihi girilmiş olmalıdır" şeklinde uyarı veriyor ne yapılabilir?
  Yapı Ruhsat belgelerinde İnşaata başlama tarih ve sayı bilgilerinin belge onayı ile inşaata başlandığında ve bitirildiğinde girilmiş olması gerekmektedir. Bu bilgileri sonradan girebilmek için Yapı Ruhsat belgesi bulunduktan sonra "İnşaat Durumu" sekmesinde ilgili bilgiler girilerek kaydedilebilir.
20 Bülten Numarası alınan yapı belgesi raporlandığında Ruhsatın Onay Tarihi ve Ruhsat no alanları çıkmıyor. Bu alanların mutlaka dolu olması gerekmektedir,bunu nasıl ekleyeceğiz?
  MAKS'ta Yapı belgesi raporunda Onay Tarihi ve No alanları boş çıkmaktadır, bu alanlar belge çıktısı alındıktan sonra doldurulacaktır.
21 Eski sistemde Onay verdikten sonra hata yaptığımız bir durum olduğunda "Onay Kaldır" diye bir seçeneğimiz vardı.Maks ta bu seçenek yok, nasıl yapılabilir?
  MAKS'ta onay kaldır işlevi bulunmamaktadır. Hatalı onaylanmış belgeler ancak belge iptali seçeneği ile iptal edilerek yeniden düzenlenebilir.

Nasıl Bir Yapı Hedefleniyor?

Bu Proje kapsamında, çok katmanlı merkezi yapıda bir sistem ve yazılım mimarisinin oluşturulması devamı...